Idag finns det en mängd olika skatteregler att hålla reda på. Misstag som görs gällande skatter kan dessutom bli väldigt kostsamma.

Vi biträder därför våra klienter löpande under året med skatterådgivning. Det kan till exempel handla om moms, inkomstskatt, skattebetalningar och olika förfrågningar från skatteverket.

Deklaration

En gång om året så biträder vi även våra klienter med den privata och företagets deklaration. För delägare i aktiebolag ska till exempel en K10-blankett upprättas och för enskilda näringsidkare ska en NE-blankett upprättas och lämnas till skatteverket.

Vår målsättning

Vi arbetar aktivt mot att alltid uppnå en så fördelaktig skattesituation för både ägaren och företaget tillsammans.