Ett företag som säljer momspliktiga varor eller tjänster är skyldig att avge en momsredovisning, vilket sker i skattedeklarationen eller i inkomstdeklarationen. Momsredovisningen avges månadsvis, kvartalsvis eller årsvis. Företaget betalar sedan in alternativt får tillbakas från Skatteverket skillnaden mellan utgående moms (moms på sålda varor och tjänster) och ingående moms (moms på köpta varor och tjänster).

För momspliktiga företag är momsen inte någon kostnad eftersom de har rätt att göra avdrag för den ingående momsen. Samtidigt ska ett momspliktigt företag ta ut moms av sina kunder när de säljer varor eller tjänster.

Den generella momssatsen i Sverige är 25 %. Tillsammans med Danmark och Ungern utgör det den högsta momsen i EU. Landsgrannarna Finnland har 22 % och Tyskland har 19 %. Lägst normalskattesatsen i EU har Cypern och Luxemburg med 15 %. (skattesatser gällande 2010)

I Sverige finns det tre olika momssatser, 25 %, 12 % och 6 %, men generellt ska alltså ett pålägg på 25 % av varans eller tjänstens pris tas ut i moms. Pris med moms är varans bruttopris, priset utan moms är varans nettopris.

Exempel på momspliktiga varor och tjänster;

  • 25 % Bensin, reklam, sprit, djurfoder, parfym,
  • 12 % Hotell, camping, livsmedel, egna konstverk
  • 6 % Böcker, tidningar, kartor, transporter som flyg, buss, tåg

Nästan alla varor och tjänster är momspliktiga, men det finns några undantag, exempelvis sjukvård, utbildning, bank- och finansieringstjänster.