Fakturan är ett dokument som i första hand innehåller en säljarens anspråk på betalning för sålda varor eller utförda tjänster. För att ett dokument ska räknas som en faktura enligt EU’s faktureringsdirektiv och enligt momslagen ska följande uppgifter finnas med:

 • datum för utfärdande
 • löpnummer
 • säljarens momsregistreringsnummer
 • säljarens och köparens namn och adress
 • transaktionens art och omfattning
 • leveransdatum
 • momsunderlaget för varje momssats
 • tillämpad momssats
 • moms att betala
 • köparens momsregistreringsnummer vid omvänd skattskyldighet
 • vid omvänd skattskyldighet, vinstmarginalbeskattning, momsfri försäljning finns ytterligare fakturakrav

Enligt aktiebolagslagen måste även följande uppgifter finnas med på en faktura:

 • bolaget officiell firma
 • organisationsnummer
 • bolagets säte om detta inte sammanfaller med den adress som anges på fakturan

Om företaget säljer en tjänst bör man på fakturan även ange att man innehar F-skattsedel.

Det finns också möjlighet att upprätta en förenklad faktura om omsättningen av varor eller tjänster ägt rum inom EU och fakturan uppgår till ett mindre belopp.

Avtalsfakturering

Avtalsfakturering är en modifiering av vanlig fakturering, fakturans formkrav är naturligtvis desamma. Avtalsfakturering kan användas vid återkommande fakturering av exempelvis:

 • Hyror
 • Prenumerationer
 • Serviceavtal

Avtalsfakturering är en effektiv faktureringsmetod eftersom man kan göra en relativt omfattande fakturering i en och samma process. När faktureringen är utförd ser ett modernt ekonomisystem till att intäkterna automatiskt blir bokförda med korrekt datum och fördelade på rätt perioder.