Enskilda näringsidkare och handelsbolag med uteslutande fysiska personer som delägare, med en nettoomsättning om högst 3 miljoner har möjligheten att avsluta räkenskapsåret med ett förenklat årsbokslut.

Att upprätta ett förenklat årsbokslut handlar om att sammanställa årets affärshändelser till en resultat- och balansräkning.

Först måste arbetet förberedas genom att ta fram korrekta underlag som till exempel att räkna igenom varulagret. Sedan ska alla tillgångar, skulder och avsättningar förtecknas och värderas vilket sedan utgör bilagor till det förenklade årsbokslutet.

Resultat- och balansräkningen är i standardiserad form med fasta rubriker istället för bokföringskonton.

Ett förenklat årsbokslut ska undertecknas av näringsidkaren i en enskild firma och av delägarna i ett handelsbolag.