Årsbokslut

Bokföringsskyldiga som inte behöver upprätta en årsredovisning ska avsluta räkenskapsåret med ett årsbokslut, om man inte omfattas av möjligheten till ett förenklat årsbokslut.

Att upprätta ett årsbokslut handlar om att sammanställa årets affärshändelser till en resultat- och balansräkning.

Först måste arbetet förberedas genom att ta fram korrekta underlag som till exempel att räkna igenom varulagret. Sedan ska alla tillgångar, skulder och avsättningar förtecknas och värderas vilket sedan utgör bilagor till årsbokslutet.

Resultat- och balansräkningen är i standardiserad form med fasta rubriker istället för bokföringskonton, balansräkningen ska kompletteras med information om ställda säkerheter och ansvarsförbindelser. Ett årsbokslut ska innehålla tilläggsupplysningar i form av noter som förklarar hur till exempel tillgångar och skulder värderats.

Årsbokslutet ska undertecknas av näringsidkaren i en enskild firma och av delägarna i ett handelsbolag.

Kompetens

Hos Ekonomipartner finns två auktoriserade redovisningskonsulter som är certifierade av Sveriges Redovisningskonsulters Förbund.

Kvalitet

Ekonomipartner följer Svensk standard för redovisningsuppdrag, Rex. Standarden utgörs av rutiner och riktlinjer och syftar till att en redovisningsbyrås tjänster ska hålla hög kvalitet och vara till nytta för företag och näringsliv.

Bokslutsrapport

Ekonomipartner är certifierad att utfärda en bokslutsrapport för företagets redovisning. En bokslutsrapport utgör ett kvalitetskvitto och visar läsaren av finansiella rapporter att företaget följt lagar och regler.

Besök oss

Sandbackavägen 3, Umeå
Öppettider:
Måndag-Fredag: 8-17
Lunchstängt: 12-13