Bokföringsskyldiga som inte behöver upprätta en årsredovisning ska avsluta räkenskapsåret med ett årsbokslut, om man inte omfattas av möjligheten till ett förenklat årsbokslut.

Att upprätta ett årsbokslut handlar om att sammanställa årets affärshändelser till en resultat- och balansräkning.

Först måste arbetet förberedas genom att ta fram korrekta underlag som till exempel att räkna igenom varulagret. Sedan ska alla tillgångar, skulder och avsättningar förtecknas och värderas vilket sedan utgör bilagor till årsbokslutet.

Resultat- och balansräkningen är i standardiserad form med fasta rubriker istället för bokföringskonton, balansräkningen ska kompletteras med information om ställda säkerheter och ansvarsförbindelser. Ett årsbokslut ska innehålla tilläggsupplysningar i form av noter som förklarar hur till exempel tillgångar och skulder värderats.

Årsbokslutet ska undertecknas av näringsidkaren i en enskild firma och av delägarna i ett handelsbolag.