Redovisning är idag ett komplext område och det finns många fallgropar. Flertalet viktiga beslut måste tas redan vid kontering och bokföring av företagets verifikationer;

  • Är det en avdragsgill kostnad?
  • Får jag lyfta momsen?
  • Är det en inventarie eller förbrukningsinventarie?
  • Denna typ av frågor är vår vardag!

Från bokföringen tar vi fram underlag till momsredovisningen. Vi tar även fram en ekonomisk rapport som snabbt och enkelt ger signaler om företagets ekonomiska status. När räkenskapsåret är slut summerar vi allt till ett årsbokslut eller en årsredovisning.

Vi är en fullservicebyrå inom ekonomi och administration och vi anpassar självklart redovisningen utifrån Ert företags storlek, bransch och bolagsform.

Vi utför uppdraget antingen från vårt kontor i Umeå eller ute på plats hos Er.

Vår målsättning

Vi arbetar aktivt för att den löpande redovisningen ska utgöra ett bra beslutsunderlag i verksamheten.