Löneadministration

För en anställd är en av de viktigaste punkterna löneutbetalningen, men med tiden har den enkla löneberäkningen blivit allt mer komplicerade. Reglerna är numer ofta invecklade och dessutom i ständig förändring.

Det blir allt vanligare att lägga ut företagets löneadministration externt. Felaktiga löner kan bli olyckligt för samtliga inblandade och det är därför oftast en bra lösning att vi tar hand om Er löneredovisning.

Vår målsättning

Anställda ska inte behöva tveka att de fått rätt lön!

Kompetens

Hos Ekonomipartner finns två auktoriserade redovisningskonsulter som är certifierade av Sveriges Redovisningskonsulters Förbund.

Kvalitet

Ekonomipartner följer Svensk standard för redovisningsuppdrag, Rex. Standarden utgörs av rutiner och riktlinjer och syftar till att en redovisningsbyrås tjänster ska hålla hög kvalitet och vara till nytta för företag och näringsliv.

Bokslutsrapport

Ekonomipartner är certifierad att utfärda en bokslutsrapport för företagets redovisning. En bokslutsrapport utgör ett kvalitetskvitto och visar läsaren av finansiella rapporter att företaget följt lagar och regler.

Besök oss

Sandbackavägen 3, Umeå
Öppettider:
Måndag-Fredag: 8-17
Lunchstängt: 12-13