Affärsrådgivning

Det kan ofta finnas behov av att bolla tankar och idéer med en ekonomisk rådgivare. Det kan handla om investeringar som ska bedömas, eller företagets framtid som ska planeras. En noggrann resultatuppföljning tillsammans med företagets ägare är också en viktig del i ett framgångsrikt företag.

Vi använder även verktyg såsom budgetar, nyckeltal, statistiska undersökningar, företagsanpassade kalkyler och egen erfarenhet för att utveckla just ert företag.

Bolagsändringar

Vi kan bistå med bland annat nyregistreringar och ändringsanmälningar hos bolagsverket och skatteverket.

Nystartad?

I uppstartsskedet av ett företag är det mycket att tänka på, vi kan då vara behjälpliga med allt från tips och idéer i affärsutveckling till formella registreringar, aktieägaravtal, budgetering, redovisningsupplägg och skattegenomgångar.

Vår målsättning

Vi arbetar aktivt mot att våra kunder ska bli så framgångsrika som möjligt.

Kompetens

Hos Ekonomipartner finns två auktoriserade redovisningskonsulter som är certifierade av Sveriges Redovisningskonsulters Förbund.

Kvalitet

Ekonomipartner följer Svensk standard för redovisningsuppdrag, Rex. Standarden utgörs av rutiner och riktlinjer och syftar till att en redovisningsbyrås tjänster ska hålla hög kvalitet och vara till nytta för företag och näringsliv.

Bokslutsrapport

Ekonomipartner är certifierad att utfärda en bokslutsrapport för företagets redovisning. En bokslutsrapport utgör ett kvalitetskvitto och visar läsaren av finansiella rapporter att företaget följt lagar och regler.

Besök oss

Sandbackavägen 3, Umeå
Öppettider:
Måndag-Fredag: 8-17
Lunchstängt: 12-13