Det kan ofta finnas behov av att bolla tankar och idéer med en ekonomisk rådgivare. Det kan handla om investeringar som ska bedömas, eller företagets framtid som ska planeras. En noggrann resultatuppföljning tillsammans med företagets ägare är också en viktig del i ett framgångsrikt företag.

Vi använder även verktyg såsom budgetar, nyckeltal, statistiska undersökningar, företagsanpassade kalkyler och egen erfarenhet för att utveckla just ert företag.

Bolagsändringar

Vi kan bistå med bland annat nyregistreringar och ändringsanmälningar hos bolagsverket och skatteverket.

Nystartad?

I uppstartsskedet av ett företag är det mycket att tänka på, vi kan då vara behjälpliga med allt från tips och idéer i affärsutveckling till formella registreringar, aktieägaravtal, budgetering, redovisningsupplägg och skattegenomgångar.

Vår målsättning

Vi arbetar aktivt mot att våra kunder ska bli så framgångsrika som möjligt.